ଆସନ୍ତା ୧୮ ତାରିଖରେ ଦେଶ ସାରା ରେଳ ରୋକ | ସାରା ଦେଶରେ ରେଳ ରୋକକୁ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ | ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ରେଳ ରୋକ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି

ଆସନ୍ତା ୧୮ ତାରିଖରେ ଦେଶ ସାରା ରେଳ ରୋକ | ସାରା ଦେଶରେ ରେଳ ରୋକକୁ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ | ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ରେଳ ରୋକ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *