ପୁରୀ ରଥଖଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରଥକାଠ | ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ୩ଟି ଟ୍ରକ୍‌ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ୬୩ ଖଣ୍ଡ ରଥକାଠ | ୬୩ ଖଣ୍ଡ ରଥକାଠ ମଧ୍ୟରୁ ୩୪ ଖଣ୍ଡ ଅସନ ଓ ୨୯ ଖଣ୍ଡ ଧଉରା କାଠ

ପୁରୀ ରଥଖଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରଥକାଠ | ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ୩ଟି ଟ୍ରକ୍‌ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ୬୩ ଖଣ୍ଡ ରଥକାଠ | ୬୩ ଖଣ୍ଡ ରଥକାଠ ମଧ୍ୟରୁ ୩୪ ଖଣ୍ଡ ଅସନ ଓ ୨୯ ଖଣ୍ଡ ଧଉରା କାଠ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *