ୟୁକ୍ରେନରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ IPS ରବିକାନ୍ତଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଦାୟିତ୍ବ | ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଆବାସିକ କମିସନର IPS ରବିକାନ୍ତଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ, ହ୍ବାଟସ ଆପ୍ ଓ ଇ-ମେଲ ଜାରି | Mobile-୮୫୨୭୫୮୦୨୪୫ , Land Line -୦୧୧-୨୩୦୧୨୭୫୧

ୟୁକ୍ରେନରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ IPS ରବିକାନ୍ତଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଦାୟିତ୍ବ | ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଆବାସିକ କମିସନର IPS ରବିକାନ୍ତଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ, ହ୍ବାଟସ ଆପ୍ ଓ ଇ-ମେଲ ଜାରି | Mobile-୮୫୨୭୫୮୦୨୪୫ , Land Line -୦୧୧-୨୩୦୧୨୭୫୧

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *