ICC ଟପ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା | ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ମୋହାଲି ଟେଷ୍ଟରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଜାଡେଜା | ମ୍ୟାଚରେ ୧୭୫ ରନ୍ ସହ ହାତେଇଥିଲେ ୯ଟି ୱିକେଟ । ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଜାସନ ହୋଲଡର ଦ୍ବିତୀୟ, ଭାରତର ଆର୍. ଅଶ୍ବିନୀ ତାଲିକାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ |

ICC ଟପ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା | ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ମୋହାଲି ଟେଷ୍ଟରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଜାଡେଜା | ମ୍ୟାଚରେ ୧୭୫ ରନ୍ ସହ ହାତେଇଥିଲେ ୯ଟି ୱିକେଟ । ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଜାସନ ହୋଲଡର ଦ୍ବିତୀୟ, ଭାରତର ଆର୍. ଅଶ୍ବିନୀ ତାଲିକାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *