ନରାଜ ଆଇବି ନିକଟରୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର, NDRF କ୍ୟାମ୍ପ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର, ଗୁରୁତର ଯୁବକ SCBରେ ଭର୍ତ୍ତି; ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୂଚନା

ନରାଜ ଆଇବି ନିକଟରୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର, NDRF କ୍ୟାମ୍ପ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର, ଗୁରୁତର ଯୁବକ SCBରେ ଭର୍ତ୍ତି; ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୂଚନା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *