ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇନଥିବା ସ୍ଥାନ ଲାଗି ପୁନଃ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି; ପୁନଃ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ନେଇ SEC ଆଦିତ୍ୟ ପାଢୀଙ୍କ ସୂଚନା, ଆସନ୍ତା ୨୭ରୁ ୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ପରେ କେହି ଦାଖଲ ନ କଲେ ସିଲେକ୍ସନ କରାଯିବ

ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇନଥିବା ସ୍ଥାନ ଲାଗି ପୁନଃ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି; ପୁନଃ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ନେଇSEC ଆଦିତ୍ୟ ପାଢୀଙ୍କ ସୂଚନା, ଆସନ୍ତା ୨୭ରୁ ୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ପରେ କେହି ଦାଖଲ ନ କଲେ ସିଲେକ୍ସନ କରାଯିବ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *