ଜାନୁଆରି ୨୬ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ନେଇ ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ୍‌ ଜାରି କଲେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିସନର | ଘରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ୫ ଜଣ ରହିପାରିବେ | ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି

ଜାନୁଆରି ୨୬ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ନେଇ ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ୍‌ ଜାରି କଲେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିସନର | ଘରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ୫ ଜଣ ରହିପାରିବେ | ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *