ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ଭେଟିଲେ ରଷିଆ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରଗୋଇ ଲାଭରୋଭ |

ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ଭେଟିଲେ ରଷିଆ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରଗୋଇ ଲାଭରୋଭ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *