SCB ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନିଟ୍ ପିଜି କାଉନସେଲିଂର ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆନ୍ଦୋଳନ| କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ କରି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ| କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁ SCBରେ ରୋଗୀ ସେବା ବ୍ୟାହତ |

SCB ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନିଟ୍ ପିଜି କାଉନସେଲିଂର ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ |ପ୍ରତିବାଦରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ କରି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ| କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁ SCBରେ ରୋଗୀ ସେବା ବ୍ୟାହତ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *