ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କମିଟିରେ ୮ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଂଜୁରୀ; ୮ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିବେଶ ହେବ ୧୮୭୨ କୋଟି, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ୩୪୬୧; କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ଫେରୋ ଆଲୟଜ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବ ଶ୍ୟାମ ମେଟାଲିକ୍ସ, ଶ୍ୟାମ ମେଟାଲିକ୍ସ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ନିବେଶ ହେବ ୩୨୮ କୋଟି ଓ ନିଯୁକ୍ତି ୩୩୦

ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କମିଟିରେ ୮ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଂଜୁରୀ; ୮ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିବେଶ ହେବ ୧୮୭୨ କୋଟି, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ୩୪୬୧; କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ଫେରୋ ଆଲୟଜ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବ ଶ୍ୟାମ ମେଟାଲିକ୍ସ, ଶ୍ୟାମ ମେଟାଲିକ୍ସ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ନିବେଶ ହେବ ୩୨୮ କୋଟି ଓ ନିଯୁକ୍ତି ୩୩୦

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *