କାଲି ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପରଠାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜିଉ ଦର୍ଶନ ମନା, ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ପଇତାଲାଗି ନୀତି ଲାଗି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ

କାଲି ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପରଠାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜିଉ ଦର୍ଶନ ମନା, ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ପଇତାଲାଗି ନୀତି ଲାଗି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *