ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆସନ୍ତା ୮ରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ | ସ୍କୁଲ ନବୀକରଣ ସ୍ବୀକୃତି ଫି ବାବଦକୁ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଅଭିଯୋଗ, ପରୀକ୍ଷା ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚର ବିରୋଧ

ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆସନ୍ତା ୮ରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ | ସ୍କୁଲ ନବୀକରଣ ସ୍ବୀକୃତି ଫି ବାବଦକୁ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଅଭିଯୋଗ, ପରୀକ୍ଷା ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚର ବିରୋଧ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *