ମନୀ ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କ ବେଲ୍ ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର CBI କୋର୍ଟ |

ମନୀ ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କ ବେଲ୍ ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର CBI କୋର୍ଟ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *