ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୁନିଆଁ, ବାମନ ଜନ୍ମ ନୀତି । ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପାଇଁ ୪ ଘଣ୍ଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହବି । ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରୁ ରାତି ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ |

ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୁନିଆଁ, ବାମନ ଜନ୍ମ ନୀତି । ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପାଇଁ ୪ ଘଣ୍ଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହବି । ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରୁ ରାତି ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *