କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ହାରରେ ରେଡ୍ ଜୋନରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା | ସଂକ୍ରମଣ ହାରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଟିପିଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ୧୦.୮% ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ୯.୯% , ଦେଓଗଡ଼ ୬.୧% ଓ ୫.୪%, ସଂକ୍ରମଣ ସହ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ୟେଲୋ ଜୋନ୍‌ରେ |

କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ହାରରେ ରେଡ୍ ଜୋନରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା | ସଂକ୍ରମଣ ହାରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଟିପିଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ୧୦.୮% ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ୯.୯% , ଦେଓଗଡ଼ ୬.୧% ଓ ୫.୪% ସଂକ୍ରମଣ ସହ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ୟେଲୋ ଜୋନ୍‌ରେ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *