କୋରାପୁଟର ସୁନାବେଡ଼ାରେ ଡିଜିପିଙ୍କ କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ଫୁଲବତୀ ଓସେଣ୍ଡିର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। କେକେବିଏନ ଡିଭିଜନର ମାଓବାଦୀ ଫୁଲବତୀ ଓସେଣ୍ଡି ଓରଫ ଅରୁଣା । ୨୦୦୮ରେ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ଫୁଲବତୀ

କୋରାପୁଟର ସୁନାବେଡ଼ାରେ ଡିଜିପିଙ୍କ କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ଫୁଲବତୀ ଓସେଣ୍ଡିର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। କେକେବିଏନ ଡିଭିଜନର ମାଓବାଦୀ ଫୁଲବତୀ ଓସେଣ୍ଡି ଓରଫ ଅରୁଣା । ୨୦୦୮ରେ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ଫୁଲବତୀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *