ପାରାଦୀପ ଢିଙ୍କିଆରେ ଠେଲାପେଲା ସହ ପୁଣି ଉତ୍ତେଜନା, ୨ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ । ହାଇକୋର୍ଟର ୫ ଜଣିଆ କମିଟିର ଗସ୍ତ ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା, ହାଇକୋର୍ଟ କମିଟି ସହ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବି ଠେଲା ପେଲା, ଜଣେ ଶିଳ୍ପ ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ।

ପାରାଦୀପ ଢିଙ୍କିଆରେ ଠେଲାପେଲା ସହ ପୁଣି ଉତ୍ତେଜନା, ୨ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ । ହାଇକୋର୍ଟର ୫ ଜଣିଆ କମିଟିର ଗସ୍ତ ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା, ହାଇକୋର୍ଟ କମିଟି ସହ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବି ଠେଲା ପେଲା, ଜଣେ ଶିଳ୍ପ ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *