ନୀଳଗିରି ଗ୍ୟାରେଜରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପରଦା ହଟିଲା । ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ ବରଂ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଦିପୁ ବେହେରାଙ୍କୁ । ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଥିଲା ଟଙ୍କା କାରବାର।

ନୀଳଗିରି ଗ୍ୟାରେଜରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପରଦା ହଟିଲା । ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ ବରଂ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଦିପୁ ବେହେରାଙ୍କୁ । ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଥିଲା ଟଙ୍କା କାରବାର।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *