ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଜି ଶପଥ ନେଲେ ୩ ନୂଆ ବିଚାରପତି | ଆଇନଜୀବୀ ଭି. ନରସିଂହ, ବିରଜା ପ୍ରସନ୍ନ ଶତପଥୀ ଓ ମୁରାହରି ଶ୍ରୀରମଣ, ଶପଥପାଠ କରାଇଲେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ. ମୁରଲୀଧର, ୨୧ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା |

ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଜି ଶପଥ ନେଲେ ୩ ନୂଆ ବିଚାରପତି | ଆଇନଜୀବୀ ଭି. ନରସିଂହ, ବିରଜା ପ୍ରସନ୍ନ ଶତପଥୀ ଓ ମୁରାହରି ଶ୍ରୀରମଣ, ଶପଥପାଠ କରାଇଲେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ. ମୁରଲୀଧର, ୨୧ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *