ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି । ଗୁପ୍ତ ସେବା, ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ୪ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ଦର୍ଶନ | ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରୁ ରାତି ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ |

ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି । ଗୁପ୍ତ ସେବା, ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ୪ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ଦର୍ଶନ | ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରୁ ରାତି ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *