ପାରାଦୀପରେ ୨ ଦିନିଆ ସମରାଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ | ପାରାଦୀପ ସମୁଦ୍ରରେ ଅପରେସନ ‘ସାଗର କବଚ’ ଆରମ୍ଭ | ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କ ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖିବାକୁ ସମରାଭ୍ୟାସ, କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, କଷ୍ଟମ୍‌ସ, CISF ସହ ୧୮ ବିଭାଗ ସାମିଲ |

ପାରାଦୀପରେ ୨ ଦିନିଆ ସମରାଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ | ପାରାଦୀପ ସମୁଦ୍ରରେ ଅପରେସନ ‘ସାଗର କବଚ’ ଆରମ୍ଭ | ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କ ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖିବାକୁ ସମରାଭ୍ୟାସ, କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, କଷ୍ଟମ୍‌ସ, CISF ସହ ୧୮ ବିଭାଗ ସାମିଲ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *