ହଙ୍ଗେରୀର ବୁଡାପେଷ୍ଟରୁ ଶେଷ ବ୍ୟାଚ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ । ଅପରେସନ ଗଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ୬,୭୧୧ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତ ଆସିଲେ |

ହଙ୍ଗେରୀର ବୁଡାପେଷ୍ଟରୁ ଶେଷ ବ୍ୟାଚ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ । ଅପରେସନ ଗଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ୬,୭୧୧ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତ ଆସିଲେ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *