ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଟିକା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟିକା ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିମ୍ବା ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇବେନି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ପୂଜକ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପରେ ବିଏମ୍‌ସି ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଟିକା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟିକା ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିମ୍ବା ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇବେନି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ପୂଜକ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପରେ ବିଏମ୍‌ସି ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *