ମଣିପୁରରେ ପୁଣି ହିଂସା | ବିଷ୍ଣୁପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୈତେୟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ୩ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା | ଅନେକ ଘର ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜାଳିଦେଲେ ଉପଦ୍ରବକାରୀ

ମଣିପୁରରେ ପୁଣି ହିଂସା | ବିଷ୍ଣୁପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୈତେୟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ୩ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା | ଅନେକ ଘର ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜାଳିଦେଲେ ଉପଦ୍ରବକାରୀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *