ଘୁଞ୍ଚିଲା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ, ମାର୍ଚ ୨୫ ଅପରାହ୍‌ଣ ୪ଟାରେ ଶପଥ ନେବେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ।

ଘୁଞ୍ଚିଲା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ, ମାର୍ଚ ୨୫ ଅପରାହ୍‌ଣ ୪ଟାରେ ଶପଥ ନେବେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *