ଖେଳରତ୍ନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କ ସହ ୧୧ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିସ

ଖେଳରତ୍ନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କ ସହ ୧୧ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିସ | ଖେଳରତ୍ନ ପାଇଁ ୧୧ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିସ | ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା, ରବି ଦହିୟା, ସୁଟର୍‌ ଅବନୀ ଲେଖରା, ପି.ଆର୍‌. ଶ୍ରୀଜେଶ, ଲଭଲିନା ବଡ଼ଗୋସାଇଁ, ସୁନୀଲ୍‌ ଛେତ୍‌ରୀ, ମିତାଲି ରାଜ୍‌, ସୁମିତ ଅଣ୍ଟିଲ୍‌, କ୍ରୀଷ୍ଣା ନାଗର, ଏମ୍‌. ନରଓ୍ବାଲ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *