କୋରାପୁଟ ମାଛକୁଣ୍ଡରେ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ । ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ ଦାବିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବନ୍ଦ ଡାକରା । ଦୋକାନ ବଜାର, ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ । ବାଦିଗଡ଼, ଅନକା ଡେଲି, ମାଛକୁଣ୍ଡରେ ଜିଓ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଦାବି |

କୋରାପୁଟ ମାଛକୁଣ୍ଡରେ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ । ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ ଦାବିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବନ୍ଦ ଡାକରା । ଦୋକାନ ବଜାର, ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ । ବାଦିଗଡ଼, ଅନକା ଡେଲି, ମାଛକୁଣ୍ଡରେ ଜିଓ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଦାବି |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *