IPS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର : ବିନୟାନନ୍ଦ ଝା ହେଲେ ଗୃହ ବିଭାଗ OSD, ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହେଲେ ADG ରେଲୱେ ଆଣ୍ଡ କୋଷ୍ଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏଡିଜି OHRC ଦାୟିତ୍ୱ

IPS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର: ବିନୟାନନ୍ଦ ଝା ହେଲେ ଗୃହ ବିଭାଗ OSD, ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହେଲେ ADG ରେଲୱେ ଆଣ୍ଡ କୋଷ୍ଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏଡିଜି OHRC ଦାୟିତ୍ୱ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *