୧୯୯୧ ବ୍ୟାଚର ୪ ବରିଷ୍ଠ IAS ମଧୁସୂଦନ ପାଢୀ, ବିଜୟ ଆରୋରା, ଅନୁ ଗର୍ଗ ଓ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ହେଲେ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ

୧୯୯୧ ବ୍ୟାଚର ୪ ବରିଷ୍ଠ IAS ମଧୁସୂଦନ ପାଢୀ, ବିଜୟ ଆରୋରା, ଅନୁ ଗର୍ଗ ଓ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ହେଲେ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *