ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଜନଜାତିଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ସୂଚୀରୁ ବାଦ୍‌ ଦାବିରେ ରାଜଧାନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଜନଜାତି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ବିଶାଳ ଶୋଭଯାତ୍ରା, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶରେ ଜନଜାତି ଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି

ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଜନଜାତିଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ସୂଚୀରୁ ବାଦ୍‌ ଦାବିରେ ରାଜଧାନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଜନଜାତି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ବିଶାଳ ଶୋଭଯାତ୍ରା, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶରେ ଜନଜାତି ଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *