ରୁଷିଆ ଆକ୍ରମଣରେ ୭ ୟୁକ୍ରେନ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ୯ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ୟୁକ୍ରେନ୍‌ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା । ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଆକଳନ

ରୁଷିଆ ଆକ୍ରମଣରେ ୭ ୟୁକ୍ରେନ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ୯ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ୟୁକ୍ରେନ୍‌ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା । ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଆକଳନ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *