ବରଗଡ଼ ଭେଡେନ ଅଞ୍ଚଳର ନେଗିପାଲିରୁ ଏକ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଉଦ୍ଧାର | ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ କ୍ରାଇମ୍‌ବ୍ରାଞ୍ଚର ଚଢ଼ାଉ |ଅଭିଯୁକ୍ତ ବେପାରୀ ଜଗତ ଥେଲା କ୍ରାଇମ୍‌ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ବାରା ଗିରଫ |

ବରଗଡ଼ ଭେଡେନ ଅଞ୍ଚଳର ନେଗିପାଲିରୁ ଏକ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଉଦ୍ଧାର | ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ କ୍ରାଇମ୍‌ବ୍ରାଞ୍ଚର ଚଢ଼ାଉ | ଅଭିଯୁକ୍ତ ବେପାରୀ ଜଗତ ଥେଲା କ୍ରାଇମ୍‌ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ବାରା ଗିରଫ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *