ତେଲୁଗୁ ଅଭିନେତା ତାମାରେଡି ଚଲପତି ରାଓଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ୭୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୃଦଘାତରେ ତମାରେଡି ରାଓଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

ତେଲୁଗୁ ଅଭିନେତା ତାମାରେଡି ଚଲପତି ରାଓଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ୭୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୃଦଘାତରେ ତମାରେଡି ରାଓଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *