ଆଜି ଠାରୁ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧ ଯାଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ

ଗଞ୍ଜାମ: ଫେବ୍ରୁଆରି ୧ ଯାଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ। ସ୍ବଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ପୁରୋହିତ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବ ରୀତିନୀତି |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *