ଗୋଆ ପାଇଁ ଅମିତ ପାଲେକ ଆପ୍‌ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷିତ ; ପଣଜୀରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଆମ୍‌ ଆଦ୍‌ମୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ

ଗୋଆ ପାଇଁ ଅମିତ ପାଲେକ ଆପ୍‌ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷିତ ; ପଣଜୀରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଆମ୍‌ ଆଦ୍‌ମୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *