ଗିରଫ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରତାପ ସାମଲଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ନୂଆ ତଥ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥିବା ୧ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଠାବ, ଶେଆର ଓ ଡିବେଞ୍ଚରରେ ବିନିଯୋଗ ୧ କୋଟି ୭ ଲକ୍ଷ ୩୭ ହଜାର ଠାବ

ଗିରଫ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରତାପ ସାମଲଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ନୂଆ ତଥ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥିବା ୧ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଠାବ, ଶେଆର ଓ ଡିବେଞ୍ଚରରେ ବିନିଯୋଗ ୧ କୋଟି ୭ ଲକ୍ଷ ୩୭ ହଜାର ଠାବ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *