ମମିତା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିଜେଡି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର । ମମିତା ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଫଟୋ ନେଇ BJD କଲା ପ୍ରଶ୍ନ । ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ? ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସତ୍‌ସାହସ ଥିଲେ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଭକ୍ତ: ସସ୍ମିତ

ମମିତା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିଜେଡି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର । ମମିତା ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଫଟୋ ନେଇ BJD କଲା ପ୍ରଶ୍ନ । ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ? ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସତ୍‌ସାହସ ଥିଲେ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଭକ୍ତ: ସସ୍ମିତ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *