ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ମୃତ, ଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର | ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବାଇକ୍ ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଚନ୍ଦକା ପଥରଗାଡ଼ିଆରେ ଦୁର୍ଘଟଣା | ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ମୃତାହତ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୂଚନା |

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ମୃତ, ଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର | ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବାଇକ୍ ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଚନ୍ଦକା ପଥରଗାଡ଼ିଆରେ ଦୁର୍ଘଟଣା | ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ମୃତାହତ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୂଚନା |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *