ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ୨୦୨୩ ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ବେଷ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ BMC ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ |

ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ୨୦୨୩ ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ବେଷ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ #BMC ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *