ମଣିପୁରରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ । ଇମ୍ପାଲ ଇଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାର ହେଇଙ୍ଗଗାଙ୍ଗ ଆସନରେ ବୀରେନ୍ ସିଂ ବିଜୟୀ ।

ମଣିପୁରରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ । ଇମ୍ପାଲ ଇଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାର ହେଇଙ୍ଗଗାଙ୍ଗ ଆସନରେ ବୀରେନ୍ ସିଂ ବିଜୟୀ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *