ପଞ୍ଜାବରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ । ପଠାନକୋଟ ଆସନରେ ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାର ଶର୍ମା ବିଜୟୀ

ପଞ୍ଜାବରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ । ପଠାନକୋଟ ଆସନରେ ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାର ଶର୍ମା ବିଜୟୀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *