ଖୋର୍ଦ୍ଧା ADJ ପ୍ରଥମ କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ଜାମିନ ଖାରଜ, ଜେଲ ଗଲେ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦ୍ଦେବ । ଚିଲିକା ବିଜେପିର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ମାମଲାରେ ଜେଲ ଗଲେ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପ-କାରାଗାରକୁ ଗଲେ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ଜଗଦ୍ଦେବ । ମାସେ ଧରି ପୋଲିସ ଆଖିରୁ ଲୁଚି ବୁଲୁଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ।

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ADJ ପ୍ରଥମ କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ଜାମିନ ଖାରଜ, ଜେଲ ଗଲେ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦ୍ଦେବ । ଚିଲିକା ବିଜେପିର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ମାମଲାରେ ଜେଲ ଗଲେ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପ-କାରାଗାରକୁ ଗଲେ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ଜଗଦ୍ଦେବ । ମାସେ ଧରି ପୋଲିସ ଆଖିରୁ ଲୁଚି ବୁଲୁଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *