୮୧ ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ। ରାଜ୍ୟରେ ପୂରଣ ହେବ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ । ୮୧ ପଦବୀରୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପାଇଁ ୪୭ଟି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପାଇଁ ୩୪ ପଦବୀ ସଂରକ୍ଷିତ।

୮୧ ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ। ରାଜ୍ୟରେ ପୂରଣ ହେବ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ । ୮୧ ପଦବୀରୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପାଇଁ ୪୭ଟି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପାଇଁ ୩୪ ପଦବୀ ସଂରକ୍ଷିତ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *