କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କହିଲେ- ୟୁରୋପ ଓ ଚାଇନାରେ ଯେଉଁ ଲହର ହେଉଛି, ତାହା ଡେଲଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ, ଆମେ ଡେଲଟା ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ସାମ୍ନା କରିସାରିଛୁ, ତେଣୁ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ନାହିଁ

କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କହିଲେ- ୟୁରୋପ ଓ ଚାଇନାରେ ଯେଉଁ ଲହର ହେଉଛି, ତାହା ଡେଲଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ, ଆମେ ଡେଲଟା ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ସାମ୍ନା କରିସାରିଛୁ, ତେଣୁ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ନାହିଁ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *