ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଓମିକ୍ରନ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍‌ ‘ଓମିସିଓର’କୁ ମଞ୍ଜୁରି | ଟାଟା ମେଡିକାଲ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ‘ଓମିସିଓର’କୁ ICMR ର ଅନୁମୋଦନ |

ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଓମିକ୍ରନ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍‌ ‘ଓମିସିଓର’କୁ ମଞ୍ଜୁରି | ଟାଟା ମେଡିକାଲ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ‘ଓମିସିଓର’କୁ ICMRର ଅନୁମୋଦନ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *