ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଦାବି, କୋଇଲା ରୟାଲଟି ବୃଦ୍ଧି ନ କରାଇବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ସ୍ଵଚ୍ଛ ସେସ୍‌ରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଭାଗ ନ ଦେବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ, BJD କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ ଛକ ଯାଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ।

ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଦାବି, କୋଇଲା ରୟାଲଟି ବୃଦ୍ଧି ନ କରାଇବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ସ୍ଵଚ୍ଛ ସେସ୍‌ରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଭାଗ ନ ଦେବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ, BJD କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ ଛକ ଯାଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *