ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା, ଦୋଷୀକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ସଜା, ୨୦୧୮ରେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଏଡିଜେ ପକ୍ସୋ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ, ୨୦ ବର୍ଷ ସଜା ସହ ଦୋଷୀକୁ ୨୦ ହଜାର ଜରିମାନା ଆଦେଶ

ବାଲେଶ୍ୱର: ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା, ଦୋଷୀକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ସଜା, ୨୦୧୮ରେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଏଡିଜେ ପକ୍ସୋ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ, ୨୦ ବର୍ଷ ସଜା ସହ ଦୋଷୀକୁ ୨୦ ହଜାର ଜରିମାନା ଆଦେଶ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *