କଟକର ଜଗତପୁରରେ ଠାବ ହେଲା ନକଲି ହଳଦି ଓ ଲଙ୍ଗାଗୁଣ୍ଡ କାରଖାନା । ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢାଉ କଲେ ଜଗତପୁର ପୁଲିସ ଓ ଫୁଡ୍ ସ୍କ୍ଵାଡ୍ । ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ, ୨ ଗିରଫ ।

କଟକର ଜଗତପୁରରେ ଠାବ ହେଲା ନକଲି ହଳଦି ଓ ଲଙ୍ଗାଗୁଣ୍ଡ କାରଖାନା । ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢାଉ କଲେ ଜଗତପୁର ପୁଲିସ ଓ ଫୁଡ୍ ସ୍କ୍ଵାଡ୍ । ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ, ୨ ଗିରଫ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *