ଭବାନୀପାଟଣା ସତ୍ୟମ୍ ସିନେମା ହଲ୍ ନିକଟ ବାଇକ୍ ଶୋ ରୁମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ବାଇକ୍ ଶୋ ରୁମରେ ଥିବା ୧୦ ଟି ଗାଡ଼ି ଜଳିଗଲା, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

ଭବାନୀପାଟଣା: ସତ୍ୟମ୍ ସିନେମା ହଲ୍ ନିକଟ ବାଇକ୍ ଶୋ ରୁମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ବାଇକ୍ ଶୋ ରୁମରେ ଥିବା ୧୦ ଟି ଗାଡ଼ି ଜଳିଗଲା, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *