ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତିଭା ଦେବିସିଂ ପାଟିଲ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ |

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତିଭା ଦେବିସିଂ ପାଟିଲ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *